• Steun ons

Word vriend

Er zijn verschillende mogelijkheden om het werk van Herinneringscentrum Kamp Westerbork te ondersteunen. 

Vriend (€ 60 per jaar)

 • U en uw introducé hebben gratis toegang tot het museum.
 • U ontvangt onze vriendennieuwsbrief ‘Getekend Nieuws’ met een overzicht van onze activiteiten, het laatste nieuws en verdiepende artikelen.

Begunstiger (€ 240 per jaar)

 • U en uw introducé hebben gratis toegang tot het museum.
 • U ontvangt onze vriendennieuwsbrief ‘Getekend Nieuws’ met een overzicht van onze activiteiten, het laatste nieuws en verdiepende artikelen.
 • U ontvangt een uitnodiging voor speciale bijeenkomsten.

Bijzonder begunstiger (eenmalig € 2.500)

 • U en uw introducé hebben gratis toegang tot het museum.
 • U ontvangt onze vriendennieuwsbrief ‘Getekend Nieuws’ met een overzicht van onze activiteiten, het laatste nieuws en verdiepende artikelen.
 • U ontvangt een uitnodiging voor speciale bijeenkomsten.
 • U krijgt het boek ‘Westerbork 1939 – 1945’ cadeau.

Westerbork Fonds

Het Westerbork Fonds heeft als doel het Herinneringscentrum Kamp Westerbork te behouden en te verbeteren om zo de gelaagde geschiedenis van de historische plek te kunnen blijven vertellen aan toekomstige generaties.

Het Westerbork Fonds ondersteunt geefdoelen gericht op:

 • De vernieuwing van het museum
 • De (door)ontwikkeling van de historische plek van kamp Westerbork en Schattenberg
 • De (door)ontwikkeling van het Kenniscentrum voor onderzoek, educatie en digitalisering
 • De verbinding tussen deze drie pijlers, door middel van bijvoorbeeld tentoonstellingen, digitale projecten en publieksactiviteiten

ANBI

Schenkingen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Bekijk hier het standaardformulier publicatieplicht en het beleidsplan van het Westerbork Fonds. 

Bijzondere schenkingen

Bijzondere schenkingen

Met uw steun in de vorm van een periodieke schenking, nalatenschap of Fonds op Naam draagt u op geheel persoonlijke wijze bij aan de toekomst van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Periodieke schenking - meer geven met minder
Als u ons voor langere tijd wilt steunen kunt u uw giften aftrekbaar maken voor de Belastingdienst. U regelt dit gemakkelijk door een schenkingsovereenkomst te tekenen, waarmee u uw giften voor langere tijd vastlegt. Uw giften zijn dan aftrekbaar van uw inkomen, waardoor u jaarlijks minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Voor ons, als Herinneringscentrum Kamp Westerbork, is het eveneens gunstig als u uw donaties via een schenkingsovereenkomst vastlegt. Wij zijn dan voor een langere termijn verzekerd van uw steun, wat ons in staat stelt om betere plannen en begrotingen op te maken om de geschiedenis te blijven vertellen. U hoeft een periodieke schenking niet meer vast te leggen in een notariële akte. Een getekende overeenkomst door beide partijen volstaat.


Nalaten aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Uw nalatenschap zorgt ervoor dat wij ook in de toekomst ons werk kunnen voortzetten en de verhalen van kamp Westerbork kunnen blijven vertellen.  Als u wilt nalaten aan ons, dient u dit door een notaris te laten vastleggen in een testament. U kunt ons opnemen tot (mede)-erfgenaam middels een erfstelling. U geeft dan aan voor welk percentage het Herinneringscentrum in uw nalatenschap deelt. Ook kunt u een geldbedrag of een bepaald goed schenken: dit noemen we een legaat. Dankzij onze ANBI status zijn wij vrijgesteld van erfbelasting. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Door uw wensen vast te leggen in uw testament houdt u zelf in de hand hoe uw nalatenschap verdeeld wordt. Dat geeft een gerust gevoel.

Om Herinneringscentrum Kamp Westerbork in uw testament op te nemen heeft de notaris de juiste tenaamstelling nodig: Herinneringscentrum Kamp Westerbork, statutair gevestigd in Hooghalen, kantoorhoudend in Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41017933.

Fonds op Naam
Een andere bijzondere manier om te schenken is door middel van een Fonds op Naam. Dit kan in een testament worden opgenomen, maar ook bij leven kunt u een Fonds op Naam oprichten. De naam van het Fonds bepaalt u zelf. U kunt het fonds bijvoorbeeld vernoemen naar uzelf of naar een dierbare. De doelstelling van het fonds bepaalt u, in overleg met ons, ook zelf. Een Fonds op Naam heeft een minimaal vermogen van € 50.000 euro en kan in gedeelten worden opgebouwd. Graag praten we met u over de mogelijkheden.

 

Mieke en Gerhardt Meijer Educatie Fonds

GMM fonds

Het Mieke Meijer Educatie Fonds was het eerste Fonds op Naam dat ten bate van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork werd ingesteld. Gerhardt H.P. Meijer nam het initiatief een fonds te laten instellen ter herinnering aan zijn overleden vrouw. Het fonds droeg dan ook de naam Mieke Meijer Educatie Fonds.

Gerhardt Meijer omschreef hun motivatie als volgt:
‘Op 22 april 1941 schreef mijn vrouw een gedichtje in haar poëziealbum. “Die uit het verleden merkt het toekomende spel, zulk één die weet zijn weetje wel.” Het zijn deze woorden die mijn vrouw altijd in haar achterhoofd heeft gehouden en waarnaar ze haar leven heeft ingericht. Het overdragen van kennis aan de jongere generaties had ze hoog in het vaandel staan. Het verhaal van kamp Westerbork moest worden doorverteld. Dat waren wij aan onze kinderen verplicht, zo vond Mieke.’   
Dankzij het Mieke Meijer Educatie Fonds konden jaarlijks educatieve projecten van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork worden gerealiseerd die kinderen bagage voor de toekomst meegeven.
Na het overlijden van de heer Meijer is het fonds omgezet in het Mieke en Gerhardt Meijer Educatie Fonds.

Het Herinneringscentrum is de heer en mevrouw Meijer zeer dankbaar voor de instelling van het Educatiefonds waarmee de kerntaak van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork krachtig ondersteund wordt.
Educatie binnen het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is zowel gericht op het onderwijs, als op een leven-lang-leren. Jaarlijks ontvangt het Herinneringscentrum duizenden jongeren, scholieren, studenten en kinderen die zich verdiepen in de geschiedenis van Kamp Westerbork en de betekenis van deze geschiedenis voor hun eigen leven.

Vanuit hun levenslange inzet voor jongeren en onderwijs en het belang dat Gerhardt en Mieke Meijer hechtten aan educatie over de Holocaust en burgerschapsonderwijs, worden de gelden uit het Mieke en Gerhardt Meijer Educatie Fonds besteed aan educatieve activiteiten van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork gericht op:

 • Vernieuwing van de educatieve programmering voor scholieren die een bezoek brengen aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en/of online les krijgen over de geschiedenis van kamp Westerbork;
 • Samenwerking met docentenopleidingen waarin studenten geschoold worden in het lesgeven over de Holocaust;
 • Docententrainingen, om docenten en docenten-in-opleiding handvaten te bieden in het lesgeven over de Holocaust en de relevantie van deze geschiedenis voor het heden;
 • Docentenhandleidingen gericht op een goede voorbereiding en verwerking van een bezoek aan een voormalige vervolgingsplek;
 • Buitenschoolse activiteiten gericht op jongeren voor wie een bezoek aan een museum over de Holocaust niet vanzelfsprekend is;
 • Het betrekken van jongeren bij de herdenkingsactiviteiten van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

De educatieve activiteiten van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork bieden naast kennis en het bevorderen van empathie de leerling mogelijkheden te reflecteren en te bezinnen op de betekenis van deze geschiedenis voor de hedendaagse samenleving en voor de leerling zelf. De activiteiten sluiten  nauw aan bij de wensen van het onderwijs en worden in samenspraak met docenten ontwikkeld.

Het Mieke en Gerhardt Meijer Educatie Fonds komt uitsluitend ten goede aan educatieve programma’s en activiteiten die geïnitieerd en uitgevoerd worden door het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, in verbinding met de historische plek van Kamp Westerbork. Externe aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 • European Heritage Label
 • Unesco

Bezoek Kamp Westerbork

Klik hier voor meer informatie over vervoersmogelijkheden en de bereikbaarheid.
Logo van Herinneringscentrum Kamp Westerbork