• Steun ons

Word vriend

Er zijn verschillende mogelijkheden om het werk van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork te ondersteunen. Doordat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork door het ministerie van Financiën als een ANBI is aangewezen, is de schenking geheel vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Het bedrag dat je doneert komt dus volledig ten goede aan het Herinneringscentrum. Meer informatie hierover: http://www.anbi.nl.

Vriend (vanaf € 25 per jaar)

 • U en uw introducé hebben gratis toegang tot het museum
 • U en uw introducé worden uitgenodigd voor de Vriendenbijeenkomst
 • U ontvangt tweemaal per jaar het informatiebulletin Getekend Nieuws
 • U hebt recht op korting bij speciale boekaanbiedingen
 • U ontvangt 4 maal per jaar een e-mail met onze agenda en daarin onze activiteiten

Donateur (vanaf € 75 per jaar)

 • U hebt dezelfde rechten als een Vriend
 • U ontvangt gratis het boek Westerbork 1939-1945
 • U betaalt geen verzendkosten bij boekbestellingen

Begunstiger (vanaf € 300 per jaar)

 • U hebt dezelfde rechten als een Donateur
 • U wordt uitgenodigd voor speciale bijeenkomsten

Bijzonder begunstiger (eenmalig € 2.500)

 • U hebt levenslang dezelfde rechten als een Begunstiger
 • Uw naam wordt vermeld in het Getekend Nieuws

Leo Salo Leo-Fonds

Ook kinderen jonger dan 10 jaar kunnen een zinvol bezoek brengen aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork. ‘Al heel jong kan een kind leren aanvoelen wat onrecht en geweld is, wat menselijkheid betekent. Dit kunnen verhalen bewerkstelligen.’ Om aan deze woorden van pedagoog dr. Ido Abram inhoud te geven is het Leo Salo Leo–Fonds opgericht.

Het Leo Salo Leo–Fonds is bedoeld om educatieve programma’s, projecten en activiteiten te ontwikkelen voor kinderen jonger dan 10 jaar die Herinneringscentrum Kamp Westerbork bezoeken.

Leo Salo Leo
Leo Blumensohn (1921- 1993)
Leo vluchtte in december 1938 uit Duitsland naar Nederland. Hij is de eerste die in oktober 1939 in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork werd ingeschreven. Gedurende de vier jaar dat hij hier verbleef, heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de vorming van de jeugd. Begin 1944 werd hij gedeporteerd naar Theresienstadt en vanuit daar naar Auschwitz. Na de oorlog vestigde hij zich in Israël. Zijn geloof in de mensheid had hij niet verloren.

Salo Carlebach (1919-1942)
Salo was leraar voor het joodse onderwijs in het inmiddels als Doorgangskamp functionerende Westerbork. Hij was in die functie door de Joodse Raad naar het kamp gestuurd. Salo Carlebach was een uitzonderlijk mens en hij hield veel van kinderen. Samen met Leo Blumensohn leidde hij de Schülerkreis. Op 15 juli 1942 vertrok uit Westerbork de eerste deportatietrein. Op het laatste moment besloot de kampcommandant nog een groep gevangenen toe te voegen: 51 kinderen uit het weeshuis van het kamp. Salo Carlebach besloot om vrijwillig met de kinderen mee te gaan. Zij werden allen in Auschwitz-Birkenau vermoord.

Leo Meijer (1935-1944)
In september 1942 kwam Leo Meijer met zijn ouders aan in kamp Westerbork. Hij zou er twee jaar verblijven. In die tijd heeft Leo veel tekeningen gemaakt die door zijn vader uit het kamp zijn gesmokkeld. Ook een bijzonder Sinterklaasgedicht van hem is bewaard gebleven. Op 4 september 1944 werd Leo met zijn ouders op transport gezet naar Theresienstadt. Vandaar ging het vervolgens naar Auschwitz. Begin oktober 1944 werd de 9-jarige Leo daar vermoord.

Bijdrage
Een bijdrage kan overgemaakt worden naar NL28RABO 0306 5848 32 ten name van Herinneringscentrum Kamp Westerbork o.v.v. Leo Salo Leo-Fonds.

Schenkingen en legaten

Periodieke schenkingen - meer geven met minder

Voorheen werd dit vastgelegd via een notariële akte, maar sinds 1 januari 2014 kan dit zonder tussenkomst van een notaris en mogen goede doelen zelf schenkingen voor 5 jaar vastleggen. Een overeenkomst opstellen lijkt ingewikkelder dan het is. Wij kunnen namelijk alles regelen. Je krijgt van ons een overeenkomst in tweevoud toegestuurd. Daarop geef je zelf aan welk bedrag je jaarlijks wilt schenken en voor hoeveel jaar.

Nalatenschap - schenken met meerwaarde

Steeds vaker komt het voor dat aan het Herinneringscentrum wordt gelegateerd. Uiteraard moet dit testamentair worden vastgelegd. De hoogte van het bedrag dat geschonken wordt is geheel vrij. Doordat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork door het ministerie van Financiën als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is aangewezen, is de nalatenschap geheel vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Het bedrag dat gedoneerd wordt komt dus volledig ten goede aan het Herinneringscentrum.

Fonds op Naam

De laatste optie is een Fonds op Naam. Dit kan in een testament worden opgenomen, maar ook bij leven worden gevormd. De naam van het Fonds bepaal je zelf evenals, in overleg met ons, de doelstelling. Een Fonds op Naam heeft een minimaal vermogen van € 50.000 euro en kan in gedeelten worden opgebouwd. Graag praten we met je over de mogelijkheden. Je kunt ook kijken op www.belastingdienst.nl.

Word bedrijfsbegunstiger

Er zijn verschillende mogelijkheden om het werk van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork te ondersteunen. Doordat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork door het ministerie van Financiën als een ANBI is aangewezen, is elke schenking geheel vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Het bedrag dat gedoneerd wordt komt dus volledig ten goede aan het Herinneringscentrum. Meer informatie hierover: http://www.anbi.nl.

Wist u dat Herinneringscentrum Kamp Westerbork slechts 25% van zijn jaarlijkse inkomsten van de overheid ontvangt? Dat betekent dat vele activiteiten en projecten alleen mogelijk zijn met uw hulp. Denk hierbij aan onze ooggetuigenlezingen, waar kampoverlevenden hun verhaal vertellen. Of ons educatieve programma, waarmee we 30.000 scholieren per jaar vertellen over de geschiedenis van kamp Westerbork.

U bent al Bedrijfsbegunstiger voor een bedrag vanaf € 1.500,-.

Als dank voor uw steun ontvangt u:

 • Een uitnodiging voor de jaarlijkse donateursborrel;
 • Vermelding van uw bedrijfslogo op het vriendenoverzicht op onze website, bij de ingang van ons museum en andere communicatie-uitingen;
 • Dertig entreetickets om te schenken aan relaties en/of medewerkers;
 • Uw naam in Getekend Nieuws, ons vriendenblad dat twee keer per jaar naar 5.000 donateurs verstuurd wordt;
 • Getekend Nieuws (2x per jaar) en de digitale nieuwsbrief (1x per jaar) waarin wij u op de hoogte brengen van wat wij met uw bijdrage hebben kunnen realiseren.

Met een donatie laat u als bedrijf zien dat u maatschappelijk betrokken bent. Daarbij zijn donaties fiscaal aftrekbaar. Herinneringscentrum Kamp Westerbork is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hierdoor kunt u donaties van de winst aftrekken.

Westerbork Fonds

Het Westerbork Fonds heeft als doel het Herinneringscentrum Kamp Westerbork te behouden en te verbeteren om zo de gelaagde geschiedenis van de historische plek te kunnen blijven vertellen aan toekomstige generaties.

 

Het Westerbork Fonds ondersteunt geefdoelen gericht op:

 • De vernieuwing van het museum
 • De (door)ontwikkeling van de historische plek van kamp Westerbork en Schattenberg
 • De (door)ontwikkeling van het Kenniscentrum voor onderzoek, educatie en digitalisering
 • De verbinding tussen deze drie pijlers, door middel van bijvoorbeeld tentoonstellingen, digitale projecten en publieksactiviteiten

ANBI

Schenkingen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Bekijk hier het standaardformulier publicatieplicht en het beleidsplan van het Westerbork Fonds. 

 • European Heritage Label
 • Unesco

Bezoek Kamp Westerbork

Klik hier voor meer informatie over vervoersmogelijkheden en de bereikbaarheid.
Logo van Herinneringscentrum Kamp Westerbork