• De stichting - header

'Plekken met een verhaal'

maandag, 01 april 2019
'Plekken met een verhaal'

Studenten die Westerbork, Vught, Amersfoort, het Indisch Herinneringscentrum of het Joods Cultureel Kwartier bezoeken, volgen een programma op maat rond de verhalen van die plek en de ervaringen van studenten anno 2020.

In Westerbork richten wij ons op de beroepsopleiding van de student. Wie waren de kinderverzorgers, bouwvakkers, kappers, verpleegkundigen, artiesten, koks, timmermannen, etc. in kamp Westerbork? Met welke dilemma's kregen ze te maken? Wat is er met hen gebeurd?

Hoe verhoud je je daartoe als 20-jarige van nu en waarom is het voor jou als student belangrijk je ook na 75 jaar met deze onderwerpen bezig te houden? De komende tijd gaan we met veel studenten hierover in gesprek.

Plekken met een verhaal werd ontwikkeld binnen de Stichting Musea en Herinneringscentra '40-'45 en financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Kijk hier voor meer informatie over Plekken met een Verhaal.

  • European Heritage Label
  • Unesco

Bezoek Kamp Westerbork

Klik hier voor meer informatie over vervoersmogelijkheden en de bereikbaarheid.
Logo van Herinneringscentrum Kamp Westerbork