• De stichting - header

Europees Erfgoedlabel

Sinds 2013 draagt Kamp Westerbork het Europees Erfgoedlabel (European Heritage Label). Dit is een initiatief van de Europese Unie. Hiermee worden locaties uitgelicht die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie.

Het Europees Erfgoedlabel geeft een beeld van de gezamenlijke geschiedenis van Europa en wil hiermee bijdragen aan de overbrugging van de kloof tussen de Europese Unie en haar burgers. Locaties voorzien van het Europees Erfgoedlabel zijn ‘plaatsen van herinnering’ die met hun educatieve activiteiten het bewustzijn bij jongeren vergroten. 

Europese context
Het Europees Erfgoedlabel is een instrument om de Europese historische en symbolische waarde van erfgoed-sites (gebouwen en locaties) zichtbaar te maken. Sites die in aanmerking komen zijn niet alleen in eigen land, maar ook in een Europese context van belang en aantrekkelijk voor een breed Europees publiek. Het label moet het wederzijdse begrip tussen Europese burgers vergroten en hen meer inzicht geven in het huidige Europa en het gemeenschappelijke culturele erfgoed.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zorgt voor de voordracht van Nederlandse kandidaten voor het Europees Erfgoed Label. 

  • European Heritage Label
  • Unesco

Bezoek Kamp Westerbork

Klik hier voor meer informatie over vervoersmogelijkheden en de bereikbaarheid.
Logo van Herinneringscentrum Kamp Westerbork