• De stichting - header
Nieuwe directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork benoemd

Bertien Minco is per 18 mei de nieuwe algemeen directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Zij volgt Gerdien Verschoor op. Minco heeft verschillende leidinggevende functies in de cultuur- en mediasector vervuld en is bestuurlijk actief geweest bij het door haar opgerichte Jeugdcultuurfonds. Minco is door de raad van toezicht gevraagd om de komende twee jaar, samen met een nog te werven zakelijk directeur, het bestuur te vormen van het museum.

De huidige directeur Gerdien Verschoor kondigde in maart haar vertrek aan, na een periode van drie jaar. Vorige week maakte het Herinneringscentrum Kamp Westerbork bekend dat de door Verschoor hernieuwde plannen voor de nieuwbouw aan een haalbaarheidsonderzoek worden getoetst. Vanwege de doorontwikkeling van de nieuwbouwplannen kiest de raad van toezicht voor continuïteit. Bertien Minco was de afgelopen vijf jaar lid en voorzitter van de raad van toezicht van het Herinneringscentrum en is nauw betrokken geweest bij de werkzaamheden en ontwikkelingen van de organisatie.

De urgentie voor de uitbreiding van het museum en verbetering van de informatievoorziening op de historische plek blijft toenemen, sinds daar voor het eerst over nagedacht werd in 2016. Niet alleen vanwege de stijgende bezoekersaantallen. Ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals oorlog, de toename van antisemitisme en polarisatie maken duidelijk dat het belang van het werk van het Herinneringscentrum alleen maar groter wordt. Bertien Minco heeft de kennis, ervaring en betrokkenheid waar de organisatie naar op zoek is.

“Maatschappelijke betrokkenheid en kunst en cultuur zijn de rode draad in mijn loopbaan en leven en dit komt direct voort uit de oorlogsgeschiedenis van mijn Joodse familie. Zoiets vormt je en het geeft je richting. Mijn betrokkenheid bij Westerbork komt daar ook direct uit voort. Het is een eervolle en uitdagende opdracht die ik dankbaar aanvaard.”

Bertien Minco is benoemd als algemeen directeur voor een periode van twee jaar. De raad van toezicht start op korte termijn een wervingsprocedure voor een zakelijk directeur, waarmee Minco de komende twee jaar de plannen van het museum, en de financiering daarvoor, verder zal ontwikkelen.

Peter den Oudsten volgt Bertien Minco op als voorzitter van de raad van toezicht van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. “Door Bertien Minco te benoemen als algemeen directeur kiest de organisatie voor een bestuurder met ervaring en betrokkenheid, die op brede steun kan rekenen binnen en buiten de organisatie. Wij hebben er veel vertrouwen in dat zij een waardevolle bijdrage gaat leveren aan de voorzetting van de plannen voor het museum en de historische plek van kamp Westerbork.”

  • European Heritage Label
  • Unesco

Bezoek Kamp Westerbork

Klik hier voor meer informatie over vervoersmogelijkheden en de bereikbaarheid.
Logo van Herinneringscentrum Kamp Westerbork