• De stichting - header
Europese onderscheiding voor Sinti en Roma-project

Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft een European Heritage Stories Grant ontvangen. Deze stimuleringsprijs werd uitgereikt door Matjaz Gruden, directeur democratische participatie van de Raad van Europa.

In totaal werden tien Europese initiatieven uitgekozen. Zij namen tijdens de European Heritage Days-conferentie in het Palais de l'Europe in Straatsburg het certificaat in ontvangst en lichtten hun verhaal toe.

Sinti en Roma

De bekroonde inzending van het Herinneringscentrum betreft het verhaal van Sinti en Roma in kamp Westerbork en de activiteiten die in de herdenkingsjaren 2019-2020 georganiseerd worden. Herinneringscentrum Kamp Westerbork wil hiermee deze geschiedenis bij een breed publiek - en met name jongeren - onder de aandacht brengen. Volgend jaar worden onder meer een tentoonstelling en een herdenking samen met de Sinti- en Romagemeenschap georganiseerd.

Waardevolle verbinding

De jury erkende de waardevolle verbinding die het museum in Hooghalen aanbrengt tussen de eigen historische plek en de Europese geschiedenis en Europese waarden. Maar ook tussen herdenken en bewust worden van de nog steeds bestaande vooroordelen en discriminatie van Sinti en Roma.

Op 19 mei 1944 vertrok een transport met 245 Sinti en Roma uit Westerbork naar het vernietigingskamp Auschwitz. Op het terrein van Kamp Westerbork worden de slachtoffers herdacht in het monument De 102.000 stenen, waarin de stenen die herinneren aan de Sinti en Roma met een vlam gemarkeerd worden. Op 19 mei 2019 zal bij dit monument de Nationale herdenking plaatsvinden van de deportatie van Sinti en Roma uit Nederland.

De Europese stimuleringsprijs bestaat uit een donatie en een oorkonde

  • European Heritage Label
  • Unesco

Bezoek Kamp Westerbork

Klik hier voor meer informatie over vervoersmogelijkheden en de bereikbaarheid.
Logo van Herinneringscentrum Kamp Westerbork