• De stichting - header
  • Home
  • Over ons
  • Nieuws
  • Een miljoen euro extra voor Holocausteducatie: “Goede stap voor meer kennisoverdracht”
Een miljoen euro extra voor Holocausteducatie: “Goede stap voor meer kennisoverdracht”

“Een krachtig signaal,” zegt directeur Bertien Minco van Herinneringscentrum Kamp Westerbork over het plan van het demissionaire kabinet om vanaf 2025 structureel € 1 miljoen extra beschikbaar te stellen aan Holocausteducatie. Het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie, waarbij meerdere ministeries en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) betrokken zijn, is onder meer gericht op acties in het onderwijs, musea en herinneringscentra om kennis over de Holocaust onder Nederlanders te verbeteren.

Het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie komt voort uit een oproep aan het kabinet in februari 2023 door verschillende organisaties om de krachten te bundelen en met een gezamenlijke aanpak te komen om Holocausteducatie te versterken. Herinneringscentrum Kamp Westerbork was een van deze organisaties. Minco: “We zijn blij dat het kabinet ons heeft gehoord, want wij maken ons zorgen over de toenemende polarisatie en opleving van antisemitisme in Nederland. Door het organiseren van ontmoetingen en door kennisoverdracht kan Herinneringscentrum Kamp Westerbork een belangrijke bijdrage leveren aan Holocausteducatie. Deze extra bijdrage is hoe dan ook een goede stap om kennis over de Holocaust voor jong en oud te versterken.”

Holocausteducatie
Onderdeel van het plan is om docenten meer te ondersteunen om kennis over de Holocaust onder leerlingen te verbeteren. Het plan zet in op het wegnemen van belemmeringen bij scholen om gedurende de schooltijd een voor de Holocaust betekenisvolle locatie te bezoeken, zoals de verschillende herinneringscentra, omdat het doorgaans diepe indruk maakt om authentieke locaties van de Holocaust te bezoeken. Minco: “Het bezoek aan een authentieke historische locatie staat terecht centraal in het plan. Een bezoek aan de plek waar de geschiedenis zich heeft afgespeeld maakt een diepe indruk en helpt leerlingen om de ultieme gevolgen en betekenis van de Holocaust in te zien.”

Ook voorziet het plan in het versterken van de educatiefunctie van de herinneringscentra en musea voor alle leeftijden. Daarnaast zal een extra impuls worden gegeven aan de Holocaust-educatiemaand in januari, waar bestaande en speciale activiteiten in het kader van Holocaustherdenking en -educatie onder de aandacht worden gebracht. 

Gezamenlijk plan
Het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie is een gezamenlijk plan van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de NCAB.

  • European Heritage Label
  • Unesco

Bezoek Kamp Westerbork

Klik hier voor meer informatie over vervoersmogelijkheden en de bereikbaarheid.
Logo van Herinneringscentrum Kamp Westerbork