• De stichting - header
Christel Tijenk benoemd tot hoofd Kenniscentrum

Per 1 juli is Christel Tijenk benoemd tot hoofd van het Kenniscentrum van Kamp Westerbork. Historica Christel Tijenk is sinds 2004 werkzaam als coƶrdinator educatie bij het Herinneringscentrum. Zij is gespecialiseerd in Holocausteducatie, museumeducatie, publiek en erfgoed en projecten rondom (het herinneren van) de Tweede Wereldoorlog. In haar functie was zij tevens trekker van de werkgroep educatie van de 'Kwaliteitsimpuls Educatie' (KWIE), een door het Ministerie van VWS gesubsidieerd programma van de samenwerkende musea en herinneringscentra 40-45 op het gebied van kwalitatief hoogwaardige educatie rondom WO2.

Het Kenniscentrum van Kamp Westerbork omvat de afdelingen educatie, collectie, onderzoek en Landelijk Steunpunt Gastprekers WOII-Heden. Het Kenniscentrum heeft de ambitie de geschiedenissen die verbonden zijn aan kamp Westerbork met een zo breed mogelijk publiek te delen: op de plek zelf, online, en buiten de muren van het museum in nauwe samenwerking met o.a. het onderwijs en collega-instellingen in binnen- en buitenland.

De unieke collectie persoonsgegevens, verhalen, archiefstukken en objecten die het Herinneringscentrum onder haar hoede heeft, wordt gekoppeld aan jarenlange kennis en ervaring in de omgang met dit beladen verleden, de historische plek en de overdracht aan een publiek van diverse leeftijden en achtergronden. De komende jaren ligt de focus op het creƫren van een nieuwe verbinding tussen het kampterrein, het museum en het Kenniscentrum, waardoor de verhalen van kamp Westerbork ook in de toekomst op een eigentijdse manier kunnen worden gedeeld met nieuwe generaties. Doel is hen te inspireren tot reflectie op de betekenis van deze geschiedenis voor hun eigen leven en de wereld van vandaag.

  • European Heritage Label
  • Unesco

Bezoek Kamp Westerbork

Klik hier voor meer informatie over vervoersmogelijkheden en de bereikbaarheid.
Logo van Herinneringscentrum Kamp Westerbork