• Steun ons

Mieke en Gerhardt Meijer Educatie Fonds

GMM fonds

Het Mieke Meijer Educatie Fonds was het eerste Fonds op Naam dat ten bate van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork werd ingesteld. Gerhardt H.P. Meijer nam het initiatief een fonds te laten instellen ter herinnering aan zijn overleden vrouw. Het fonds droeg dan ook de naam Mieke Meijer Educatie Fonds.

Gerhardt Meijer omschreef hun motivatie als volgt:
‘Op 22 april 1941 schreef mijn vrouw een gedichtje in haar poëziealbum. “Die uit het verleden merkt het toekomende spel, zulk één die weet zijn weetje wel.” Het zijn deze woorden die mijn vrouw altijd in haar achterhoofd heeft gehouden en waarnaar ze haar leven heeft ingericht. Het overdragen van kennis aan de jongere generaties had ze hoog in het vaandel staan. Het verhaal van kamp Westerbork moest worden doorverteld. Dat waren wij aan onze kinderen verplicht, zo vond Mieke.’   
Dankzij het Mieke Meijer Educatie Fonds konden jaarlijks educatieve projecten van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork worden gerealiseerd die kinderen bagage voor de toekomst meegeven.
Na het overlijden van de heer Meijer is het fonds omgezet in het Mieke en Gerhardt Meijer Educatie Fonds.

Het Herinneringscentrum is de heer en mevrouw Meijer zeer dankbaar voor de instelling van het Educatiefonds waarmee de kerntaak van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork krachtig ondersteund wordt.
Educatie binnen het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is zowel gericht op het onderwijs, als op een leven-lang-leren. Jaarlijks ontvangt het Herinneringscentrum duizenden jongeren, scholieren, studenten en kinderen die zich verdiepen in de geschiedenis van Kamp Westerbork en de betekenis van deze geschiedenis voor hun eigen leven.

Vanuit hun levenslange inzet voor jongeren en onderwijs en het belang dat Gerhardt en Mieke Meijer hechtten aan educatie over de Holocaust en burgerschapsonderwijs, worden de gelden uit het Mieke en Gerhardt Meijer Educatie Fonds besteed aan educatieve activiteiten van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork gericht op:

  • Vernieuwing van de educatieve programmering voor scholieren die een bezoek brengen aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en/of online les krijgen over de geschiedenis van kamp Westerbork;
  • Samenwerking met docentenopleidingen waarin studenten geschoold worden in het lesgeven over de Holocaust;
  • Docententrainingen, om docenten en docenten-in-opleiding handvaten te bieden in het lesgeven over de Holocaust en de relevantie van deze geschiedenis voor het heden;
  • Docentenhandleidingen gericht op een goede voorbereiding en verwerking van een bezoek aan een voormalige vervolgingsplek;
  • Buitenschoolse activiteiten gericht op jongeren voor wie een bezoek aan een museum over de Holocaust niet vanzelfsprekend is;
  • Het betrekken van jongeren bij de herdenkingsactiviteiten van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

De educatieve activiteiten van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork bieden naast kennis en het bevorderen van empathie de leerling mogelijkheden te reflecteren en te bezinnen op de betekenis van deze geschiedenis voor de hedendaagse samenleving en voor de leerling zelf. De activiteiten sluiten  nauw aan bij de wensen van het onderwijs en worden in samenspraak met docenten ontwikkeld.

Het Mieke en Gerhardt Meijer Educatie Fonds komt uitsluitend ten goede aan educatieve programma’s en activiteiten die geïnitieerd en uitgevoerd worden door het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, in verbinding met de historische plek van Kamp Westerbork. Externe aanvragen worden niet in behandeling genomen.

  • European Heritage Label
  • Unesco

Lage und Anfahrt

Klicken Sie auf hier, um weitere Informationen zu Transportoptionen und zur Erreichbarkeit zu erhalten.
Logo van Herinneringscentrum Kamp Westerbork