• Nu te doen - header
Houses of Darkness; voor en door jongeren

In het kader van het Europese project Houses of Darkness organiseert het Herinneringscentrum een Summer School en Art Workshops in samenwerking met Falstad (NO) en Bergen-Belsen (DE). De definitieve datum wordt later bekend gemaakt. 

Summer School bij kamp Westerbork
Tijdens de Summer School komen de achtergronden en keuzes van de daders van Westerbork aan bod door middel van persoonlijke verhalen. Vanuit dat startpunt zullen de deelnemers vervolgens verschillende good practices (overdrachtsvormen) ontwikkelen. Daarbij wordt daderschap in Westerbork in een breed kader geplaatst met steeds de onderliggende vragen; wat houdt daderschap precies in, wat werd destijds als daderschap gezien en wat beschouwen wij tegenwoordig als daderschap (en waarom we dit doen).

Art Workshop op het terrein van kamp Westerbork
In Art Workshops worden in de drie voormalige concentratiekampen Falstad, Bergen-Belsen en kamp Westerbork onder leiding van lokale kunstenaars door kinderen en jongeren gewerkt aan wat ‘daderschap’ in hun eigen leven betekent.

"Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen." Dat is een uitspraak uit 1905 van schrijver en filosoof George Santayana. 

We weten allemaal hoe belangrijk het is om te herdenken en om te bewaren wat ons daarbij helpt, maar de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis vergeten we liever. Die herinneringen doen pijn, we voelen schaamte en elke fysieke verwijzing negeren we of breken we af. Toch zijn het soms juist de dingen op die bladzijden, die ons verder kunnen helpen en ervoor kunnen zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt.

Partnerschool van Houses of Darkness in Nederland is het Carolus Clusius College uit Zwolle. Leerlingen uit VWO4/VWO5 denken via gastlessen en bezoeken aan kamp Westerbork na over de vraag hoe daders eigenlijk daders worden en wat de wereld waarin we leven hiermee te maken heeft.

  • European Heritage Label
  • Unesco

Bezoek Kamp Westerbork

Klik hier voor meer informatie over vervoersmogelijkheden en de bereikbaarheid.
Logo van Herinneringscentrum Kamp Westerbork