Originele wagon geplaatst

6 augustus 2018

Op de parkeerplaats van Herinneringscentrum Kamp Westerbork is vrijdag een wagon geplaatst. Het originele ijzeren frame van wagon is op de plek van het voormalige spoortracé geplaatst.

De speurtocht van het Herinneringscentrum naar originele wagons, leverde vijf goederenwagons en een personenrijtuig op. Twee zijn gerestaureerd en staan op het kampterrein. Van de derde wagon werd vrijdag het originele ijzeren frame halverwege het spoortracé geplaatst, ter hoogte van de huidige parkeerplaats bij het Herinneringscentrum.

Daar wordt de wagon vanaf september gerestaureerd. Bezoekers kunnen zo het proces volgen en de restaurateurs vragen stellen.

Bielzen en wagons
Herinneringscentrum Kamp Westerbork wil het spoortraject dat ooit van het voormalig station Hooghalen naar het kampterrein liep weer zichtbaar maken. Dit gebeurt met rechtopstaande spoorbielzen en er worden dus oude treinwagons langs het tracé, dat vijf kilometer lang is, geplaatst.