Nieuw lespakket: Dansen in Auschwitz

28 juni 2018

Wat heeft de Tweede Wereldoorlog ons vandaag nog te vertellen? Die vraag staat centraal in het nieuwe interactieve lesprogramma over Roosje Glaser. Vandaag is in Herinneringscentrum Kamp Westerbork de website Waarom handelen mensen zoals ze handelen? gepresenteerd en aangeboden aan het onderwijs. Deze educatieve website is gebaseerd op het waargebeurde oorlogsverhaal van Rosa – Roosje – Glaser (1914-2000).

Het leven van tante Roosje – een levenslustige, moderne, jonge Joodse vrouw – staat model voor de dilemma’s waarmee wij vandaag de dag ook worstelen. Ontvang je vluchtelingen of moeten die aan jouw deur voorbijgaan? Voelen we ons nog betrokken bij de ander, of is het ieder voor zich en God voor ons allen? Komen we nog wel op voor menselijke waardigheid, als de onverschilligheid het wint? Waar het werkelijk om gaat is na te denken over de wereld van toen en de wereld van nu, en je dan af te vragen: wat doe ik als de ander een beroep op mij doet?

Dansen met de vijand
Deze vragen liggen ten grondslag aan een serie lessen ontwikkeld rond het boek van Paul Glaser, Dansen met de vijand. Het oorlogsgeheim van tante Roosje. Daarbij vormt het uitzonderlijke leven van Roosje Glaser de spiegel, waarvoor jongeren van nu geplaatst worden. Roosje weet de oorlog te overleven door onder meer te dansen voor SS-ers in Auschwitz. Het lesprogramma wil jongeren uitdagen niet alleen kritisch na te denken over keuzes die destijds werden gemaakt, maar ook over dilemma’s waarvoor zij nu worden gesteld.

Interactief
De lessen zijn interactief, bevatten origineel beeldmateriaal en filmpjes, en stimuleren leerlingen op zoek te gaan naar antwoorden, om tot een eigen oordeel te komen. Zeker daar waar het morele dilemma’s betreft gaat het niet om goed of fout, maar om het leren luisteren naar elkaars opvattingen en argumenten. Het onderwijsmateriaal is gedigitaliseerd in een nieuw model. Waardoor het programma flexibel is, en door de leerkracht aan te passen naar eigen inzicht.

Ze zijn ontwikkeld voor drie onderwijsniveaus: de bovenbouw van het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs (3e klassen) en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Het lespakket voor de middelbare school is ontwikkeld door Paul Holthuis, vakdidacticus Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Hans Hooghoff deed dat voor het basisonderwijs. Op www.tante-roosje.com wordt na 28 juni een link geplaatst naar het onderwijsportaal.