De deportaties

Bijna 107.000 mensen zijn met 97 transporten vanuit kamp Westerbork gedeporteerd. Op 15 juli 1942 vertrok het eerste transport naar Auschwitz-Birkenau. Vanaf 2 maart 1943 tot 16 november 1943 was er sprake van een wekelijks ritme: iedere dinsdag vertrok een trein met duizend tot soms meer dan drieduizend personen. De deportaties werden georganiseerd vanuit Berlijn: datum, bestemming en het aantal te deporteren mensen.

De SS-commandant van Westerbork was verantwoordelijk voor het opstellen van de transportlijsten. De uitvoering werd overgelaten aan de Joodse kampleiding. De bestemming was meestal Auschwitz of Sobibor. Enkele keren Bergen-Belsen en Theresienstadt en soms een ander kamp.

Het laatste grote transport vertrok met 279 Joden op 13 september 1944 naar Bergen-Belsen. Slechts 5.000 gedeporteerden overleefden de oorlog.