Word vriend

Er zijn verschillende mogelijkheden om het werk van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork te ondersteunen. Doordat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork door het ministerie van Financiën als een ANBI is aangewezen, is de schenking geheel vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Het bedrag dat je doneert komt dus volledig ten goede aan het Herinneringscentrum. Meer informatie hierover: http://www.anbi.nl.

Vriend (vanaf € 25 per jaar)

 • U en uw introducé hebben gratis toegang tot het museum
 • U en uw introducé worden uitgenodigd voor de Vriendenbijeenkomst
 • U ontvangt tweemaal per jaar het informatiebulletin Getekend Nieuws
 • U hebt recht op korting bij speciale boekaanbiedingen
 • U ontvangt 4 maal per jaar een e-mail met onze agenda en daarin onze activiteiten

Donateur (vanaf € 75 per jaar)

 • U hebt dezelfde rechten als een Vriend
 • U ontvangt gratis het boek Westerbork 1939-1945
 • U betaalt geen verzendkosten bij boekbestellingen

Begunstiger (vanaf € 300 per jaar)

 • U hebt dezelfde rechten als een Donateur
 • U wordt uitgenodigd voor speciale bijeenkomsten

Bijzonder begunstiger (eenmalig € 2.500)

 • U hebt levenslang dezelfde rechten als een Begunstiger
 • Uw naam wordt vermeld in het Getekend Nieuws

Schenkingen en legaten

De Geefwet

Per 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. De Geefwet biedt iemand die periodiek aan een culturele ANBI-instelling een schenking doet een groot fiscaal voordeel.

Nieuw is vooral de culturele multiplier waardoor een periodieke schenker 1,25 x zijn belastingtarief fiscaal terugkrijgt. Valt iemand in het hoogste belastingtarief van 52%, dan resulteert dit in 52% x 1,25 = 65% fiscale aftrek. Van elke € 1.000 krijgt de schenker dus € 650 van de belasting terug. De extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000.

Je kunt er ook voor kiezen dit extra voordeel van € 250 (= netto € 130) aan het Herinneringscentrum te schenken. Het kost dan niets extra terwijl het Herinneringscentrum Kamp Westerbork het voordeel ontvangt.

Periodieke schenkingen - meer geven met minder

Een andere optie is een overeenkomst voor vijf jaar afsluiten. Deze periode schenking is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dan als het ware mee. Doordat deze overeenkomst voor vijf jaar wordt afgesloten, heeft dat voor het Herinneringscentrum het grote voordeel dat wij ons al die jaren van uw steun verzekerd zijn. Voorheen werd dit vastgelegd via een notariële akte, maar sinds 1 januari 2014 kan dit zonder tussenkomst van een notaris en mogen goede doelen zelf schenkingen voor 5 jaar vastleggen. Een overeenkomst opstellen lijkt ingewikkelder dan het is. Wij kunnen namelijk alles regelen. Je krijgt van ons een overeenkomst in tweevoud toegestuurd. Daarop geef je zelf aan welk bedrag je jaarlijks wilt schenken en voor hoeveel jaar.

Nalatenschap - schenken met meerwaarde

Steeds vaker komt het voor dat aan het Herinneringscentrum wordt gelegateerd. Uiteraard moet dit testamentair worden vastgelegd. De hoogte van het bedrag dat geschonken wordt is geheel vrij. Doordat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork door het ministerie van Financiën als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is aangewezen, is de nalatenschap geheel vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Het bedrag dat gedoneerd wordt komt dus volledig ten goede aan het Herinneringscentrum.

Fonds op Naam

De laatste optie is een Fonds op Naam. Dit kan in een testament worden opgenomen, maar ook bij leven worden gevormd. De naam van het Fonds bepaal je zelf evenals, in overleg met ons, de doelstelling. Een Fonds op Naam heeft een minimaal vermogen van € 50.000 euro en kan in gedeelten worden opgebouwd. Graag praten we met je over de mogelijkheden. Je kunt ook kijken op www.belastingdienst.nl.

Word bedrijfsbegunstiger

Er zijn verschillende mogelijkheden om het werk van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork te ondersteunen. Doordat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork door het ministerie van Financiën als een ANBI is aangewezen, is elke schenking geheel vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Het bedrag dat gedoneerd wordt komt dus volledig ten goede aan het Herinneringscentrum. Meer informatie hierover: http://www.anbi.nl.

Wist u dat Herinneringscentrum Kamp Westerbork slechts 25% van zijn jaarlijkse inkomsten van de overheid ontvangt? Dat betekent dat vele activiteiten en projecten alleen mogelijk zijn met uw hulp. Denk hierbij aan onze ooggetuigenlezingen, waar kampoverlevenden hun verhaal vertellen. Of ons educatieve programma, waarmee we 30.000 scholieren per jaar vertellen over de geschiedenis van kamp Westerbork.

U bent al Bedrijfsbegunstiger voor een bedrag vanaf € 1.500,-.

Als dank voor uw steun ontvangt u:

 • Een uitnodiging voor de jaarlijkse donateursborrel;
 • Vermelding van uw bedrijfslogo op het vriendenoverzicht op onze website, bij de ingang van ons museum en andere communicatie-uitingen;
 • Dertig entreetickets om te schenken aan relaties en/of medewerkers;
 • Uw naam in Getekend Nieuws, ons vriendenblad dat twee keer per jaar naar 5.000 donateurs verstuurd wordt;
 • Getekend Nieuws (2x per jaar) en de digitale nieuwsbrief (1x per jaar) waarin wij u op de hoogte brengen van wat wij met uw bijdrage hebben kunnen realiseren.

Met een donatie laat u als bedrijf zien dat u maatschappelijk betrokken bent. Daarbij zijn donaties fiscaal aftrekbaar. Herinneringscentrum Kamp Westerbork is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hierdoor kunt u donaties van de winst aftrekken.

 • European Heritage Label
 • Unesco

Bezoek Kamp Westerbork

Hoe bereik je Herinneringscentrum Kamp Westerbork? Klik hier voor meer informatie over vervoersmogelijkheden en de bereikbaarheid.

Logo van Herinneringscentrum Kamp Westerbork